شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8889تامين اجتماعي70نبولايزر - بودزونايد - 0.5mg/2ml1392/11/3030000
8889تامين اجتماعي70نبولايزر - بودزونايد - 0.5mg/2ml1392/09/1323000