سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4تامين اجتماعي70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1393/06/1616000
4تامين اجتماعي70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1392/05/1311000
4تامين اجتماعي70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1391/09/268500
4تامين اجتماعي70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1391/03/237200
4تامين اجتماعي70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1390/05/116600