شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10653تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم موسيلوئيد - 7g dineh1393/07/123500
10653تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم موسيلوئيد - 7g dineh1392/09/163000