جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2661تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1395/05/31143
2661تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1391/11/02100
2661تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1391/03/0354
2661تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1389/11/1233