پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
583تامين اجتماعي70سرم - ژلاتين موديفايد - 500ml1394/05/28180000
583تامين اجتماعي70سرم - ژلاتين موديفايد - 500ml1392/05/15208000
583تامين اجتماعي70سرم - ژلاتين موديفايد - 500ml1389/08/12160000