سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
583تامين اجتماعي70سرم - ژلاتين موديفايد - 500ml1394/05/28180000
583تامين اجتماعي70سرم - ژلاتين موديفايد - 500ml1392/05/15208000
583تامين اجتماعي70سرم - ژلاتين موديفايد - 500ml1389/08/12160000