سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
843تامين اجتماعي70اينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1393/05/0138000
843تامين اجتماعي70اينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1391/10/0228000
843تامين اجتماعي70اينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1391/08/1413800
843تامين اجتماعي70اينفوزيون - مترونيدازول - 5mg/ml 100ML1390/12/0720000