چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1393/09/12450000
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1393/03/20300000
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1392/07/01182000
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1391/08/23126246
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1391/04/12108575
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1388/10/15160000