جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1392/05/133500
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1391/12/212200
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1391/08/161700
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1390/08/081210