سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
166تامين اجتماعي70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1392/05/133300
166تامين اجتماعي70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1391/12/212200
166تامين اجتماعي70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1391/07/191700
166تامين اجتماعي70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 10mg1390/08/081320