سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2805تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 240 ML1387/04/1720000