سه شنبه 16 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1724تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 60 ML1387/04/177500