پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
524تامين اجتماعي70شربت - اکسپکتورانت کدئين - 60ml1393/06/1620000
524تامين اجتماعي70شربت - اکسپکتورانت کدئين - 60ml1392/12/1018000
524تامين اجتماعي70شربت - اکسپکتورانت کدئين - 60ml1392/05/139000