شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1158تامين اجتماعي70ويال - سديم تيوسولفات - 250mg/ml 50ML1394/02/205000000
1158تامين اجتماعي70ويال - سديم تيوسولفات - 250mg/ml 50ML1389/03/1057000