دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5702تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1392/05/1685000
5702تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1387/02/2255000