سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5702تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1392/05/1685000
5702تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1387/02/2255000