سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5629تامين اجتماعي70ويال - مروپنم - 1g1392/05/13270000
5629تامين اجتماعي70ويال - مروپنم - 1g1387/09/10180000