پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3283تامين اجتماعي70ويال - مروپنم - 500mg1392/05/13135000
3283تامين اجتماعي70ويال - مروپنم - 500mg1388/11/1890000