شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
676تامين اجتماعي70ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - BEEF 100IU/ml 10ML1392/07/230
676تامين اجتماعي70ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - BEEF 100IU/ml 10ML1382/10/2513670