سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2435تامين اجتماعي70ويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 250,250/vial1392/05/13110500
2435تامين اجتماعي70ويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 250,250/vial1387/05/0285000