سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
94تامين اجتماعي70ويال - فاکتور 7 - 2.4mg1384/07/19100000