چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
305تامين اجتماعي70ويال - کلادريبين - 10mg/10ml1393/10/300
305تامين اجتماعي70ويال - کلادريبين - 10mg/10ml1389/11/243200000