شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2418تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 500mg1392/06/2537500
2418تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 500mg1390/05/1827000