جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
19172تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 300iu1393/10/153540000
19172تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 300iu1392/09/054500000