دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
19172تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 300iu1393/10/153540000
19172تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 300iu1392/09/054500000