سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1277تامين اجتماعي70آمپول - وازوپرسين - 20pressoru/ml1392/09/1875000
1277تامين اجتماعي70آمپول - وازوپرسين - 20pressoru/ml1390/10/1357000