يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1247تامين اجتماعي70آمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1392/05/1318500
1247تامين اجتماعي70آمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1391/10/0311500
1247تامين اجتماعي70آمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1390/05/188000