سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1229تامين اجتماعي70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1393/10/21130000
1229تامين اجتماعي70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1393/10/21130000
1229تامين اجتماعي70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1388/06/1918760