جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1681تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 50mg/ml 2ML1393/04/310
1681تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 50mg/ml 2ML1384/11/0220460