چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1296تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1394/07/1111000
1296تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1393/06/169000
1296تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1392/05/136000
1296تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1391/07/194000
1296تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1390/05/182700