يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1074تامين اجتماعي70آمپول - پروتيرلين - 0.2mg/ml1390/11/10189000