چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1004تامين اجتماعي70آمپول - فيتوناديون (ويتامين k1) - 1mg/0.5ml1392/05/1310000
1004تامين اجتماعي70آمپول - فيتوناديون (ويتامين k1) - 1mg/0.5ml1391/08/166500
1004تامين اجتماعي70آمپول - فيتوناديون (ويتامين k1) - 1mg/0.5ml1390/05/185100