جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
995تامين اجتماعي70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1393/07/1215000
995تامين اجتماعي70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1392/12/1413000
995تامين اجتماعي70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1392/05/0111000
995تامين اجتماعي70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1391/10/027000
995تامين اجتماعي70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1391/07/196000
995تامين اجتماعي70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1390/05/183800