چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
948تامين اجتماعي70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1394/01/2418300
948تامين اجتماعي70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1393/07/1517500
948تامين اجتماعي70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1392/06/189000
948تامين اجتماعي70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1390/11/184600