سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
914تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 5mg/ml 2ML1394/01/1815000
914تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 5mg/ml 2ML1391/10/048000
914تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 5mg/ml 2ML1390/04/195500