يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
884تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1392/12/1015500
884تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1392/05/137750
884تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1391/10/035500
884تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1390/05/193750
884تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1391/01/053950