سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1600تامين اجتماعي70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1394/06/237800
1600تامين اجتماعي70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1392/05/135600
1600تامين اجتماعي70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1391/10/023500
1600تامين اجتماعي70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1390/05/182300