سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1589تامين اجتماعي70آمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1393/10/2230000
1589تامين اجتماعي70آمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1391/06/12144000
1589تامين اجتماعي70آمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1390/01/22165000