جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
790تامين اجتماعي70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 100mg/ml 5ML1392/10/07186000
790تامين اجتماعي70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 100mg/ml 5ML1390/12/0990000