جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1576تامين اجتماعي70آمپول - لورازپام - 4mg/ml 1ML1392/05/135200
1576تامين اجتماعي70آمپول - لورازپام - 4mg/ml 1ML1391/01/153500