جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9941تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 100ML1394/12/191000000
9941تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 100ML1392/05/20874000