جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13416تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 20ML1392/05/1390000