جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16753تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1393/03/20900000
16753تامين اجتماعي85آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1392/12/21900000
16753تامين اجتماعي85آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1392/07/03585000