پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
667تامين اجتماعي0آمپول - واکسن ويروس کشته شده آنفولانزا - 0.5ml1393/04/230
667تامين اجتماعيآمپول - واکسن ويروس کشته شده آنفولانزا - 0.5ml1391/07/02103000