جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
632تامين اجتماعي70آمپول - هيدرالازين - 20mg1393/08/1792500
632تامين اجتماعي70آمپول - هيدرالازين - 20mg1392/06/1789000
632تامين اجتماعي70آمپول - هيدرالازين - 20mg1391/12/0246500
632تامين اجتماعي70آمپول - هيدرالازين - 20mg1389/07/2135300