شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
547تامين اجتماعي70آمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1392/08/01209500
547تامين اجتماعي70آمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1388/09/2371500