چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2295تامين اجتماعي70آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 1ML1394/03/20300000
2295تامين اجتماعي70آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 1ML1394/03/17300000
2295تامين اجتماعي70آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 1ML1392/07/230
2295تامين اجتماعي70آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 1ML1383/03/0296050