شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
479تامين اجتماعي70آمپول - ادتات دي سديم - 150mg/ml1383/05/1358340