دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2263تامين اجتماعي70آمپول - دالتپارين سديم - 10000U/0.4ml1392/07/230
2263تامين اجتماعي70آمپول - دالتپارين سديم - 10000U/0.4ml1383/05/1878408