يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
303تامين اجتماعي70آمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1392/05/1317500
303تامين اجتماعي70آمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1391/10/0211000
303تامين اجتماعي70آمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1390/05/187800