شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1414تامين اجتماعي70آمپول - بوپرنورفين - 0.3mg/ml 1ML1392/05/134600
1414تامين اجتماعي70آمپول - بوپرنورفين - 0.3mg/ml 1ML1390/05/183100