جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1414تامين اجتماعي70آمپول - بوپرنورفين - 0.3mg/ml 1ML1392/05/134600
1414تامين اجتماعي70آمپول - بوپرنورفين - 0.3mg/ml 1ML1390/05/183100