جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11798تامين اجتماعي70آمپول - بوتولينيوم آ توکسين - 100iu1393/10/170
11798تامين اجتماعي70آمپول - بوتولينيوم آ توکسين - 100iu1393/09/264400000
11798تامين اجتماعي70آمپول - بوتولينيوم آ توکسين - 100iu1392/09/274659000